» Ochrana osobných údajov
Informačná povinnosť

10-GDPR-Informačná Povinnosť - 2021 - CVČ Teplička nad Váhom - 3 dni - čl.6-1-f.pdf

Záznam o spracovateľských činnostiach

09-GDPR-Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa - 2021-CVČ Teplička nad Váhom (1).pdf

Informácie o spracovaní osobných údajov /COVID 19

15-GDPR-Informácie DO ku kontrole údajov - COVID-19 - 20210830 - ŠKOLSTVO-CVČ Teplička n Váhom.pdf

MmZmY