»
Rozvrh telocvičňa 2021 - 2022

CVC_telocvicna-od-III.pdf, od 27.3 do 30.6.2022

 CVC_telocvicna :, od 10.1.2022 do 28.2.2022

XI.

Rozvrh týždennej činnosti CVČ a základné údaje k rozvrhu platné k 17. 05. 2020

Sídlo riaditeľa CVČ (adresa): Centrum voľného času, Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom

Počet vysunutých pracovísk konania pravidelnej záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti1 3

Počet interných zamestnancov 4; počet externých zamestnancov 28; počet plnoletých dobrovoľníkov 4

Deň

Od -do

Záujmový útvar

Miesto konania

ZÚ vedie

Pondelok

9:30 – 12:30

Montessori,

rodičia a deti

MC Rybička, Za jarkom, Teplička nad

Váhom ( od 24. 5. 2021)

Mgr. Anna Jašíková (ex.),

14:00 – 16:00

Šachový

Elokované pracovisko, Školská 490, Teplička nad Váhom., č. u. 11

Ing. Jozef Sabo

15:30 – 17:00

Futbalový prípravka

Telocvičňa, futbalové ihrisko, Školská 1007/16,Teplička nad Váhom

Tr. Juraj Maliňák (ex.)

13:30 – 14:30

Jumping KIDS

Telocvičňa – zrkadlová, Školská1007/16,Teplička nad Váhom

Mgr. Ivana Ovčíková (ex.)

18:00 – 19:30

Futbalový st. ž.

Futbalové ihrisko, telocvičňa, Školská1007/16,

Teplička nad Váhom

Ing. Miloš Lejtrich

16:30 – 18:00

Futbalový dorast

Futbalové ihrisko, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

Ing. Ivo Kozák, tréner (ex.)

16:30 – 18:00

Futbalový ml. žiaci

Futbalové ihrisko, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

Bada, tréner (ex.)

Utorok

9:30 –12:30

Divadielko,

rodičia a deti

MC Rybička, Za jarkom, Teplička nad

Váhom( od 24. 5. 2021)

Mgr. Anna Jašíková (ex.),

15:30 – 16:30

Akvaristický

Telocvičňa, Školská 1007/16, Teplička

nad Váhom, č.1

Ing. Ján Mesiarik, (ex.)

p. Michal Širanec, (ex.)

13:30 – 15:30

Šikovné ručičky

Elokované pracovisko, Školská 490, Teplička nad Váhom, č. u. 6

Mgr. Mária Poljaková

14:20 – 15:30

Futbalový, st. prípravka

Telocvičňa, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

Ing. Ivo Kozák, tréner, (ex.)

15:30 – 17:00

Basketbalový

Telocvičňa , Školská 1007/16, Teplička n. V.

Tr. Milan Líška

17:00 – 18:00

Futbalový,

ml. žiaci

Futbalové ihrisko, telocvičňa, Školská

1007/16,Teplička nad Váhom

Bada, tréner (ex.)

18:30 – 20:30

Stolný tenis

Telocvičňa, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

Miroslav Šeliga,(ex.) Ivana Koňárová, (dob.)

18:00 – 19:30

Futbalový,

Muži B

Futbalové ihrisko, Školská1007/16,

Teplička nad Váhom

tr. Juraj Maliňák, (ex.)

Streda

9:30 – 12:30

Tvorivé dielne, rodičia a deti

MC Rybička, Za jarkom, Teplička nad Váhom ( od 24. 5. 2021)

Mgr. Anna Jašíková (ex.),

13:30 – 14:30

Anglický jazyk hrou

Elokované pracovisko, Školská 490, Teplička nad Váhom,

Mgr. Anna Bolčeková (in.)

13:30 – 15:30

Šikovné ručičky

Elokované pracovisko, Školská 490,

Teplička nad Váhom, č. u. 6

Mgr. Mária Poljaková

14:00 – 16:00

Varenie

Elokované pracovisko, Školská 490, Teplička nad Váhom, č. u. 2

Mgr. Katarína Hodasová

14:00 – 16:00

Mladý záchranár

Elokované pracovisko, Školská 490,

Teplička nad Váhom, ŠPU

Mgr. Janka Kiššová

16:30 – 18:00

Futbalový,

dorast

Telocvičňa, Školská1007/16,

Teplička n. V.

Ing. Ivo Kozák, tréner(ex.)

17:00 – 18:30

Futbalový, st. ž.

Futbalové ihrisko, telocvičňa, Školská1007/16,

Teplička nad Váhom

Ing. Miloš Lejtrich (ex.),

19:30 – 20:30

18:00 – 19:30

Futbalový, muži B

Telocvičňa, futbalové ihrisko, Školská1007/16,

Teplička nad Váhom

tr. Juraj Maliňák, (ex.)

Štvrtok

9:30 – 11:30

Športové aktivity, rodičia a deti

MC Rybička, Za jarkom, Teplička nad Váhom ( od 24. 5. 2021)

Mgr. Anna Jašíková (in.),

16:00 – 17:00

Tanečno- pohybový Trasolienky

Telocvičňa – zrkadlová, Školská1007/16, Teplička nad Váhom

Mgr. Simona Labajová (in.)

17:00 –18:00

Tanečno-

pohybový Karamelky

Telocvičňa – zrkadlová, Školská1007/16, Teplička nad Váhom

Mgr. Simona Labajová (in.)

15:30 –17:00

Lukostrelecký

Telocvičňa, Školská 1007/16,

Teplička nad Váhom( od 27. 5. 2021)

Jozef Ďungel, tréner, (ex.)

16:30 – 17:30

Futbalový ml. žiaci

Futbalové ihrisko, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

Bada, tréner (ex.)

17:30 – 19:00

Futbalový,

dorast

Futbalové ihrisko, Školská1007/16,

Teplička nad Váhom

Ing. Ivo Kozák, tréner(ex.)

18:30 – 20:00

Stolný tenis

Telocvičňa, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

Miroslav Šeliga,(ex.) Ivana Koňárová, (dobr.)

Piatok

9:30 – 12:30

Spoznávanie

krás sveta, rodičia a deti

MC Rybička, Za jarkom, Teplička nad Váhom ( od 24. 5. 2021)

Mgr. Anna Jašíková (in.),

15:00 – 17:00

Hasičský

Požiarna zbrojnica, Námestie sv. Floriána, , Teplička nad Váhom

p. Pavol Ponechal

16:30 – 17:30

Work - out

Telocvičňa , Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

Tomáš Obšivan (dobrovoľník)

15:30 – 16:30

Akvaristický

Telocvičňa, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom, č.1

Ing. Ján Mesiarik, (ex.)

p. Michal Širanec, (ex.)

15:30 - 17:00

Futbalový

st. prípravka

Futbalové ihrisko, Školská1007/16,

Teplička nad Váhom

Ing. Ivo Kozák, tréner (ex.)

17:30 - 19:00

Florbalový

Telocvičňa, Školská 1007/16,

Teplička nad Váhom

tr. Daniel Šimar, (ex.)

Daniel Šimar,(dobr.)

18:00 – 19:30

Futbalový,

muži

Futbalové ihrisko, Školská1007/16,

Teplička nad Váhom

tr. Juraj Maliňák, (ex.)

Sobota

8:00 – 13:00

Turisticko- environmentálny

1x mesačne, ihriská, okolitá príroda

Mgr. Anna Bolčeková

Nedeľa

17:00 – 19:00

Florbalový- Junior

Telocvičňa, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

p. Matej Mihálik

1 Vysunuté pracoviská miesta pravidelnej výchovno-vzdelávacej činnosti – okrem sídla CVČ (napr. MŠ, ZŠ, dom kultúry; nie počet učební, v ktorých prebieha činnosť ZÚ).

MzVlZm