»
Rozvrh telocvičňa 2020/2021

ROZVRH HODÍN
Adresa školy: Centrum voľného času, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom
Trieda: telocvičňa
Školský rok: 2020/2021
k 30.9. 2020
Deň
HODINY
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok 14:20 - 15:30
ŠKD - ZŠŠB
15:30 - 17:00
futbal - prípravka
J. Maliňák
17:00 - 18:00
futbal -ml. žiaci
18:00 - 19:30
futbal - starší žiaci
19:30 - 20:30
volejbal-N
Utorok 14:20 - 15:30
futbalový, st.prípravka
I.Kozák
15:30 - 17:00
basketbal
M. Liška
17:00 - 18:30
volejbal -junior
D.Lapoš
18:30 - 19:30
stolný tenis
M. Šeliga
19:30 - 20:30
stolný tenis
M. Šeliga
Streda 14:10 - 15:30
ŠKD - ZŠaMŠ
15:30 - 17:00
futbal - prípravka
J. Maliňák
17:00 - 18:30
futbal starší žiaci
J. Lejtrich
18:30 - 19:30
futbal starší žiaci J. Lejtrich
19:30 - 20:30
Basketbal -N
Štvrtok 14:00 - 15:30
ŠKD - ZŠŠB
15:30 - 17:00 lukostrelecký J.Ďugel 17:00 - 18:00
futbal -ml. žiaci
18:30 - 19:30
stolný tenis
M. Šeliga
19:30 - 20:30
stolný tenis
M. Šeliga
Piatok 14:10 - 15:00
ŠKD - ZŠaMŠ/ŠH
15:00 - 16:30
futbal - prípravka
J. Maliňák
16:30 - 17:30
work-out
T. Obšivan
17:30 - 19:00
florbal
D. Šimar
19:00 - 20:30
Sobota
Nedeľa zápasy- volejbal - podľa rozpisu: 11.10. 2020,25.10.2020, florbal Junior: 16:00 - 17:30

Trieda: telocvičňa, zrkadlová
Školský rok: 2020/2021
k 30. 9. 2020
Deň
HODINY
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok 14:30- 16:00
ľudové hry a tance
Straníček
15:30 - 16:00
ľudové hry a tance
Straníček
16:00 - 17:00
jumping-kids
17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00
gymnastika - N
tr. Frnčová
Utorok 14:00 - 15:00

15:00 - 16:00
Pilates
Ing. Kasajová

16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00
Pilates
Ing. Kasajová
19:00 - 20:00
Streda 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00
fitnes cvičenia
tr. Martinčeková
18:00 - 19:00
fitnes cvičenia
tr. Martinčeková
19:00 - 20:00
Štvrtok 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:30 - 17:00
Trasolienky
Mgr. Labajová
17:00 - 18:00
Trasolienky
Mgr. Labajová
18:00 - 19:00
Tanečno pohybový
Mgr. Labajová
19:00 - 20:00
Piatok 14:30- 16:00
ľudové hry a tance
Straníček
15:00- 16:00
ľudové hry a tance
Straníček
16:00 - 17:00 17:00 - 18:00
fitnes cvičenia
tr. Martinčeková
18:00 - 19:00 19:00 - 20:00
Sobota
Nedeľa

ROZVRH TELOCVČINE platí v šk. roku 2020/2021

       od 30.09.2020 - 30.6.2021

Počas prázdnin sa riadi ROZVRHOM PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI na jednotlivé prázdniny

NOVÝ ROZVRH SA PLÁNUJE OD AUGUSTA 2021

Pre jednotlivcov sa dohodne termín po dohode v nájomnej zmluve

Kontakt:

Centrum voľného času, Školská 1007/16

Teplička nad Váhom

Mobil: 0902062038

e-mail: cvcteplicka@gmail.com

           cvcteplicka@azet.sk

NzkwZDQ0YW