»

 

 

ROZVRH TELOCVČINE platí v šk. roku 2018/2019

       od 1.9. - 30.6.2019

Počas prázdnin sa riadi ROZVRHOM PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI na jednotlivé prázdniny

NOVÝ ROZVRH SA PLÁNUJE OD AUGUSTA 2019

Pre jednotlivcov sa dohodne termín po dohode v nájomnej zmluve

Kontakt:

Centrum voľného času, Školská 1007/16

Teplička nad Váhom

Mobil: 0902062038

e-mail: cvcteplicka@gmail.com

           cvcteplicka@azet.sk

YzBjOTQ2