»
Rozvrh telocvičňa 2019/2020

ROZVRH TELOCVČINE platí v šk. roku 2019/2020

       od 1.9. - 30.6.2020

Počas prázdnin sa riadi ROZVRHOM PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI na jednotlivé prázdniny

NOVÝ ROZVRH SA PLÁNUJE OD AUGUSTA 2020

Pre jednotlivcov sa dohodne termín po dohode v nájomnej zmluve

Kontakt:

Centrum voľného času, Školská 1007/16

Teplička nad Váhom

Mobil: 0902062038

e-mail: cvcteplicka@gmail.com

           cvcteplicka@azet.sk

YjlkZ