» Rozvrh týždennej činnosti
Rozvrh činnosti pre 2019/2020

Rozvrh týždennej činnosti CVČ a základné údaje k rozvrhu platné k 30. 10. 2019

Počet vysunutých pracovísk konania pravidelnej záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti 41

Počet interných zamestnancov 4; počet externých zamestnancov 28; počet plnoletých dobrovoľníkov 3

Deň

Od -do

Záujmový

útvar

Miesto konania

ZÚ vedie

do15

nad 15

rokov

Pondelok

6:50 - 7:50

Cvičenia zo slovenčiny

Elokované pracovisko, Školská 490, Teplička nad Váhom., č. u. 19

Mgr. Ingrid Plošticová,

(ex.)

21

0

6:50 - 07:50

Cvičenia

z matematiky

Elokované pracovisko, Školská 490, Teplička nad Váhom., č. u. 19

Ing. Katarína Kyselová,

(ex.)

21

0

9:30 - 11:30

Šikovné ručičky

MC Rybička, Za jarkom, Teplička nad Váhom

p. Miroslava Štefanatná (ex.),

22

22

14:00 - 16:00

Šachový

Elokované pracovisko, Školská 490, Teplička nad Váhom., č. u. 11

Ing. Jozef Sabo

13

0

15:30 - 17:00

Futbalový prípravka

Telocvičňa, futbalové ihrisko, Školská 1007/16,Teplička nad Váhom

Tr. Juraj Maliňák (ex.)

15

0

16:00 – 17:00

Atletický

Bežecká dráha, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

Ing. Silvia Ďungelová, (ex.)

10

0

16:00 - 18:00

Jumping KIDS

Telocvičňa – zrkadlová, Školská1007/16,Teplička nad Váhom

tr. Kristína Helová (ex.)

18

0

13:30 - 14:30

Anglický jazyk hrou A

Elokované pracovisko, Školská 490, Teplička nad Váhom, III.A

Mgr. Anna Bolčeková (in.)

17

0

13:30 - 14:30

ANJ hrou pre I. a II. stupeň ZŠ

Elokované pracovisko, Školská 490, Teplička nad Váhom, č. u. 19

Mgr. Ingrid Plošticová,

(ex.)

19

0

14:30 - 16:00

Tancovanie na ľudovú nôtu, Straníček

Telocvičňa – zrkadlová, Školská1007/16, Teplička nad Váhom

p. Alena Fujdiaková, hud.sprievod- Mgr.art.Dagmar Ponechalová

28

0

18:00 - 19:30

Futbalový st. ž.

Futbalové ihrisko, telocvičňa, Školská1007/16,

Teplička nad Váhom

tr. Vladimír Ondráš, (ex.)

17

0

16:30 - 18:00

Futbalový ml. žiaci

Futbalové ihrisko, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

Matúš Hrošovský, tréner (ex.)

17

0

Utorok

9:30 - 11:30

Veselé zvieratká

MC Rybička, Za jarkom, Teplička nad Váhom

Mgr. Miroslava Kruželová (ex.),

22

22

14:00 - 16:00

Tvorivé dielne,

šitie na stroji

Elokované pracovisko, Školská 490,

Teplička nad Váhom, č. 11

Mgr. Anna Jašíková

(in.)

21

0

14:30 - 16:30

Akvaristický

Telocvičňa, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom, č.1

Ing. Ján Mesiarik, (ex.)

p. Michal Širanec, (ex.)

21

2

14:20 - 15:30

Lukostrelecký

Telocvičňa, Školská 1007/16, Teplička

nad Váhom

Jozef Ďugel, tréner, (ex.)

15

2

15:30 - 17:00

Futbalový

st. prípravka

Futbalové ihrisko, Školská1007/16, Teplička nad Váhom

Ing. Ivo Kozák, tréner(ex.)

15

0

17:00 - 18:00

Futbalový,

ml.. žiaci

Futbalové ihrisko, telocvičňa, Školská

1007/16,Teplička nad Váhom

tr. Matúš Hrošovský,(ex.)

16

0

17:00 - 18:00

Športové hry, bedminton

Telocvičňa, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

Mgr. Anna Bolčeková

17

0

18:30 - 20:00

Stolný tenis

Telocvičňa, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

Miroslav Šeliga,(ex.) Ivana Koňárová, (dob.)

10

5

15:30 - 17:00

Basketbalový

Telocvičňa , Školská 1007/16, Teplička n.

V.

Tr. Milan Líška

14

0

17:30 - 19:00

Futbalový,

dorast

Futbalové ihrisko, Školská1007/16,

Teplička nad Váhom

Ing. Ivo Kozák, tréner(ex.)

0

15

16:10 – 18:00

Pohybová príprava

Telocvičňa – zrkadlová, Školská1007/16, Teplička nad Váhom

tr. Bianka Cabúková, tréner(ex.)

12

0

18:00 - 19:30

Futbalový, dorast

Futbalové ihrisko, Školská1007/16, Teplička nad Váhom

tr. Juraj Maliňák, (ex.)

0

17

Streda

9:30 - 11:30

Šikovné včielky

MC Rybička, Za jarkom, Teplička nad Váhom

Mgr. Anna Jašíková (ex.),

22

22

13:30 - 14:30

Anglický jazyk hrou C

Elokované pracovisko, Školská 490, Teplička nad Váhom, III.C

Mgr. Anna Bolčeková (in.)

13

0

14:00 - 16:00

Mladý

záchranár

Elokované pracovisko, Školská 490,

Teplička nad Váhom, č. 20

Mgr. Janka Kiššová

12

0

14:00 - 16:00

Šikovné ručičky

Elokované pracovisko, Školská 490, Teplička nad Váhom, č.11

Mgr. Mária Poljaková (ex.)

19

0

15:30 - 17:00

Futbalový,

prípravka

Telocvičňa, futbalové ihrisko, Školská

1007/16,Teplička nad Váhom

Tr. Juraj Maliňák (ex.)

15

0

16:30 - 18:00

Futbalový, ml. žiaci

Futbalové ihrisko, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

Matúš Hrošovský, tréner (ex.)

17

16:30 - 18:00

Futbalový, dorast

Telocvičňa,Školská1007/16, Teplička n. V.

Ing. Ivo Kozák, tréner(ex.)

0

15

18:00 - 19:30

Futbalový, muži B

Telocvičňa, futbalové ihrisko, Školská1007/16,

Teplička nad Váhom

tr. Juraj Maliňák, (ex.)

0

17

Štvrtok

9:30 - 11:30

V zdravom tele, zdravý duch

MC Rybička, Za jarkom, Teplička nad Váhom

p. Miroslava Štefanatná (ex.),

22

22

13:30 - 14:30

Anglický jazyk

hrou B

ZŠ s MŠ, Školská 490,013 01 Teplička nad Váhom , III.B

Mgr. Anna Bolčeková

(in.)

17

0

16:00 - 17:00

Tanečno-

pohybový Trasolienky

Telocvičňa – zrkadlová, Školská1007/16, Teplička nad Váhom

Mgr. Simona Labajová (in.)

11

0

17:00 - 18:00

Tanečno- pohybový Karamelky

Telocvičňa – zrkadlová, Školská1007/16, Teplička nad Váhom

Mgr. Simona Labajová (in.)

10

16:30-17:30

Futbalový

ml. žiaci

Futbalové ihrisko, Školská 1007/16,

Teplička nad Váhom

Matúš Hrošovský, tréner

(ex.)

17

0

17:30 - 19:00

Futbalový, dorast

Futbalové ihrisko, Školská1007/16, Teplička nad Váhom

Ing. Ivo Kozák, tréner(ex.)

0

15

18:30-20:00

Stolný tenis

Telocvičňa, Školská 1007/16,

Miroslav Šeliga,(ex.)

10

5

Teplička nad Váhom

Ivana Koňárová, (dobr.)

Piatok

9:30 - 11:30

Tancuj, tancuj

MC Rybička, Za jarkom, Teplička nad Váhom

p. Miroslava Štefanatná (ex.),

22

22

15:00 – 17:00

Hasičský

Požiarna zbrojnica, Námestie sv.

Floriána, , Teplička nad Váhom

p. Pavol Ponechal

14

2

17:00 - 20:00

Spevácky

Pastoračné centrum, Teplička nad Váhom

p. Pavol Holeša, (in.)

Mgr. Zuzana Holešová,(in.) RNDr.Katarína Laštíková

30

0

15:30 -17:30

Work - out

Telocvičňa , Školská 1007/16, Teplička

nad Váhom

Tomáš Obšivan

(dobrovoľník)

0

10

14:30 - 16:30

Akvaristický

Telocvičňa , Školská 1007/16, Teplička nad Váhom, č.1

Ing. Ján Mesiarik, (ex.)

p. Michal Širanec, (ex.)

21

2

15:30 - 17:00

Futbalový

st. prípravka

Futbalové ihrisko, Školská1007/16,

Teplička nad Váhom

Ing. Ivo Kozák, tréner (ex.)

15

0

17:30 – 19:00

Florbalový

Telocvičňa , Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

tr. Daniel Šimar, (ex.) Daniel Šimar,(dobr.)

18

2

18:00 - 19:30

Futbalový, muži

Futbalové ihrisko, Školská1007/16, Teplička nad Váhom

tr. Juraj Maliňák, (ex.)

0

17

19:00 – 20:30

Volejbalový

Telocvičňa , Školská 1007/16, Teplička

nad Váhom

Tr. Dušan Lapoš, (ex.)

0

17

Sobota

8:00-16:00

1-krát mesačne

Turisticko-

environmentálny

Okolitá príroda,

Telocvičňa , Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

Mgr. Anna Bolčeková (in.) Martin Bolček (ex.)

28

0

*1 Vysunuté pracoviská miesta pravidelnej výchovno-vzdelávacej činnosti – okrem sídla CVČ (napr. MŠ, ZŠ, dom kultúry; nie počet učební, v ktorých prebieha činnosť ZÚ).

Rozvrh týždennej činnosti 2018/2019


ROZVRH TELOCVČINE platí v šk. roku 2018/2019

       od 1.9. - 30.6.2019

Počas prázdnin sa riadi ROZVRHOM PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI na jednotlivé prázdniny

NOVÝ ROZVRH SA PLÁNUJE OD AUGUSTA 2019

Pre jednotlivcov sa dohodne termín po dohode v nájomnej zmluve

 

Rozvrh-2018 -2019.pdf

 

 ROZVRH 2016/2017

ZWU4NzJ