Aktuality
Európsky týždeň mobility

Centrum voľného času, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom Vás pozýva

na

Jazdu zručnosti na bicykli

Vodičský preukaz pre deti

22.9. 2020 o 14:00, ihrisko pred školou

podpor heslo : Čistejšie ovzdušie pre všetkých

europsky tyzden mobility

Záujmové útvary CVČ pre školský rok 2020/2021

Vyplnenú prihlášku je potrebné podať najneskôr do 14. septembra 2020

Pobytový tábor RADAVA

Aktuálne realizujeme pobytový tábor

Aj  v minulosti sme v letných táboroch dbali na zvýšenú osobnú a prevádzkovú hygienu.

Teda hygienické opatrenia, ktoré máme v táboroch  štandardne zavedené, budeme aplikovať aj naďalej spolu so zapracovanými odporúčaniami hlavného hygienika Slovenskej republiky.  

Prevádzkové a organizačné opatrenia

Počas tábora budeme okrem iného najmä:

- dôsledne vykonávať vstupný zdravotný filter u všetkých účastníkov tábora,

- uskutočňovať zvýšený zdravotný dohľad počas letného tábora,

- zabezpečovať a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej hygieny aj prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov tábora, hlavne umývanie a dezinfikovanie rúk, dodržiavanie preventívny pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

- dôsledná sanitácia priestorov a prostredia,

- každé dieťa musí byť vybavené vlastným uterákom, dezinfekciou, 2 rúška(budeme používať vo vnútorných priestoroch: chodieb, jedálne, múzeum.

 

Nosenie rúšok

Pre účastníkov letného tábora, vrátane personálu platí výnimka z povinného nosenia rúšok pri všetkých aktivitách v rámci areálu vyhradeného na konanie letného tábora a tiež pri pohybe po voľnej prírode.

 

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Vyhlásenie o bezinfekčnosti prekladajú okrem detí aj všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú v tábore, teda animátori, personál kuchyne, personál zabezpečujúci upratovanie, prípadne ďalšie osoby.

Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň pred začiatkom tábora.  

Leto s futbalom

Leto s futbalom

Fotogaléria - Leto s futbalom

Leto 2020 - Denný tábor

 FOTOGALÉRIA z denného tábora 6.7. - 10.7.2020

Tepličianska 25-ka - Lukostreľba

Denný tábor Leto 2020 pri CVČ Teplička nad Váhom

::: Prihláška na denný tábor :::

Letný pobytový tábor RADAVA

Posledné voľné miesta v letnom pobytovom tábore Podhájska - RADAVA.

Pre vysoký záujem a naplnenie kapacity, už neakceptujeme ďalšie prihlášky. 

::: Prihláška :::

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020

zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Dokument podpísaný hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom upravuje podmienky pre vonkajšie športové aktivity

vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka.

Usmernenie k opatreniu UVZ SR pre vonkajšie športoviská

Namaľuj si vlastné veľkonočné vajíčka

Čo budeš potrebovať? Dôležité je vajíčko. Popros rodičov, aby ti ich zopár vyfúkli. Ďalej potrbuješ farby, lepidlo, trblietky, fixy a všetko, čo ti napadne. Fantázii sa medze nekladú.

Alebo si vyrob veľkonočnú dekoráciu

Čo potrebuješ? Rolku z toaletného papiera, farebný papier, vatu, fixy, farby, lepidlo a nožnice.

Postup: vystrihni si všetky časti, ktoré budeš potrebovať- kruh na hlavu, menšie kruhy na labky a oči, uši, atď.

Rolku z toaletného papiera natri farbou, ktorú sis si vybral/a alebo je obaľ do farebného papiera. Potom môžeš začať s lepením častí zvieratka a dokresli detaily.

 Môžeš si takto vyrobiť zajačika, vtáčika, ovečku, či motýľa.

A tu je pár nápadov:

Dôležitý oznam

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Na základe mimoriadnej situácie zabrániť šíreniu vírusu COVID-19 je od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 na všetkých pracoviskách CVČ Teplička nad Váhom:

 • Telocvičňa,
 • Školská 1007/16,
 • Materské centrum Rybička na Močiari,
 • Elokované pracovisko, Školská 490,
 • Požiarna zbrojnica,
 • Pastoračné centrum,
 • futbalové ihrisko a školské ihrisko, 
 • zatvorená prevádzka CVČ Teplička nad Váhom.

Ďakujeme za porozumenie!

OZNAM

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa

CVČ Teplička nad Váhom Vám oznamujeme,

že športové a záujmové aktivity v telocvični 

a v Materskom centre Rybička

budú prerušené od 10. 3. 2020 do 16. 3. 2020.

Mgr. Anna Bolčeková, riaditeľka CVČ Teplička nad Váhom

Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti s šírením koronavírusu

Jarné prázdniny, 22.2. - 28.2.2020

22.2.2020

sobota

Futbalový turnaj, telocvičňa,10:00 – 14:00

Zodpovední:

Ing. Ivo Kozák

tr.Juraj Maliňák

23.2.2020

nedeľa

Florbal, telocvičňa, 17:00 – 19:00

Matej Mihálik

24.2.2020

Pondelok

Volejbal, kadeti, telocvičňa, 10:00 – 13:00

tr. Dušan Lapoš

Futbal, ml. prípravka, telocvičňa, 16:30 – 18:00

tr. Juraj Maliňák

Futbal, ml. žiaci, telocvičňa, 18:00 – 19:30

tr. Hrošovký

25.2.2020

Utorok

Malý akvarista, č.1, 10:00 – 11:00

Michal Širanec, Ing. Ján Mesiarik

Volejbal, kadeti, telocvičňa, 10:00 – 13:00

tr. Dušan Lapoš

Športové hry, telocvičňa, 17:00 – 18:00

Mgr. Bolčeková

Stolný tenis, telocvičňa, 18:00 20:00

tr. Šeliga,

26.2.2020

Streda

Futbal, ml. prípravka, telocvičňa,

16:30 – 18:00

tr. Juraj Maliňák

27.2.2020

Štvrtok

Malý akvarista, č.1, 15:30 – 16:30

Michal Širanec, Ing. Ján Mesiarik

Stolný tenis, telocvičňa, 18:00 20:00

tr. Šeliga,

28.2.2020

Piatok

Work – out, telocvičňa, 18:00 20:00

Tomáš Obšivan

Florbal, telocvičňa, 17:30 19:00

tr. Šimar

1.3.2020

Nedeľa

Volejbal, kadeti, zápas

tr. Dušan Lapoš


Vyhodnotenie šachový turnaj 2020

Novoročný turnaj žiakov v šachu

Šach je duševný šport, môže ho hrať každý človek, ktorý je ochotný naučiť sa pravidlá, má dávku trpezlivosti,

obľubuje boj myšlienok a má túžbu poraziť súpera.

Turnaj sa uskutočnil, 20.1.2020.

Turnaj sa hral švajčiarskym systémom na 7 kôl a s tempom 2x15 minút, rozhodoval Ing. Ján Sabo.

Konečné poradie :

1. Karol Lupták

2. Tomáš Kišša

3. Maroš Koňár

4. Adam Hrošovský

5. Šimon Majerčík

6. Dalibor Štefanatný, Linda Sopčiaková

7. Olívia Martincová, Dalibor Smrekovský

Veríme, že turnaj prerastie do tradície. Malým šachistom blahoželáme!

karneval Sportklub

karneval-sportklub

Šachový turnaj žiakov

sachovy-turnaj-01-2020

Európsky týždeň športu

Lukostreľba pre deti a mládež

Lukostreľba pre deti a mládež

Trasolienky

Futbalový stanový tábor

Futbalový stanový tábor 

 1. 7. – 18. 7. 2019 v priestoroch futbalového ihriska Teplička nad Váhom sa zišlo tridsať  mladých futbalistov. Pod vedením svojich trénerov sa zlepšovali vo futbalovej technike. Základom aktivity bolo predstavenie a osvojenie si individuálnych futbalových zručností a získanie pozitívnych skúseností v hre.                                                                                           

     Chlapci prežili aj  veľa zábavy pri hrách s kamarátmi, zvládli  aj život v prírodných podmienkach.

Letný pobytový tábor vo Vyhniach 2019

  V termíne od 8. 7. do 13. 7. 2019 Centrum voľného času, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom pripravilo pre 37 detí pestrý rekreačno-zábavný program v pobytovom tábore Valachovka vo Vyhniach.                                                                                                

     Jedinečný zážitok sme si odnášali  z prehliadky originálnych banských priestorov v Banskom múzeu v prírode.  Deti s pomocou vedúcich  založili aj stanový tábor, absolvovali športové a turistické aktivity. Nechýbali tvorivé dielne, spoločenské hry, zábavné večerné táborové hry, piesne a  naučili sa i základy tancov.  Záhady z prírody a históriu vzniku obce Vyhne  si overili v športovo – brannom preteku.  Príjemný relax, harmóniu a pohodu sme našli vo Vodnom raji Vyhne. Deti mali sľúbené i more, ale všetci vieme, že nie je more ako more a my máme na Slovensku len kamenné more. Unikátny prírodný výtvor – Kamenné more bol príjemnou vychádzkou.
Múzeum vo Svätom Antone bolo cieľom nášho celodenného výletu, krásna príroda a jazda na koňoch v Ranči Nádej splnil očakávania detí. Veľké prekvapenie nás čakalo v Štiavnických Baniach, kde rovesníci našich detí predvádzali sokoliarsky areál s pernatými dravcami, tropikáriom, exotickým vtáctvom, akváriami a krokodílom. Je to prvá škola na svete, kde sa vyučuje sokoliarstvo a chov koní. Vrcholom zážitku bola sokoliarska show.

     Podľa toho, čo na danej  aktivite deti urobili alebo zvíťazili dostali táborové„ florény ,“  ktoré využili na nákupy vecičiek na táborovom jarmoku

    Každý deň s novými zážitkami, spoznávanie krásneho prírodného kúta Slovenska zanechal v deťoch nové poznanie,  na ktoré budú isto spomínať.

                                                                                             Mgr. Anna Bolčeková, riaditeľka CVČ


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Tancovanie so Simou


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Prázdninová herňa


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Detský beh PEPCO KIDS RUN 2019

Detský beh PEPCO KIDS RUN 2019

    The Run Slovakia je prvý interaktívny štafetový beh na Slovensku, beh začína v Košiciach, časť etapy končí v Tepličke nad Váhom, bežci pokračujú etapou do Bratislavy. Bežci zvládnu 48 etáp a 524 km                                                                         

   V Tepličke nad Váhom 15.6.2019 organizátori uskutočnili sprievodnú aktivitu                          
PEPCO KIDS RUN 2019.  Na bežeckej dráhe v areáli futbalového ihriska deti pretekali v dvoch kategóriách.     

    Radosť z behu, z výkonu , ale aj z pekných odmien mali  všetky zúčastnené deti a rodičia.

Najrýchlejší:                                                      

 • 100 m šprint,  dievčatá, vek: 1. kategória: 4-6 rokov

1.

Sára Valášková

2.

Ema Poljaková

 • 100 m šprint,  chlapci, vek: 1. kategória: 4-6 rokov

1.

Ján Šugár

2.

Sebastián Haluška

3.

Adam Peťko

 • 100 m šprint dievčatá,  vek: 2. kategória: 7-12 rokov.

1.

Lucia Gulášová

2.

Emma Ondrášová

3.

Alexandra Tichá

 • 100 m šprint, chlapci : 2. kategória: 7-12 rokov.

1.

Andrej Mintál

2.

Maxim Cesnek

3.

Jakub Gajdošík


Tuláčik 2019

Tepličianska 25-ka

Majstrovstvá Slovenska Betta Splendens 2019 - Bojovnice Teplička n. Váhom 2019

Majstrovstvá Slovenska Betta Splendens 2019
Celkové umiestnenie Male                                                 
1. Samuel Bury 
2. Adelka Ozaniaková
3. Martin Slezák

Best Female
1. Pavel Jícha

Male Halfmoon
1. Samuel Bury
2. Marek Ozaniak
3. Ladislav Korchan

Male Delta
1. Monika Životská
2. Monika Životská
3. Monika Životská

Male Veil tail
1. Adelka Ozaniaková
2. František Baier
3. Ladislav Korchan

Male Plakat
1. Martin Slezák
2. Pavel Jícha
3. Pavel Jícha
Male Crowntail
1. Samuel Bury
2. Ladislav Korchan
3. Ladislav Korchan

Female Plakat
1. Pavel Jícha
2. Pavel Jícha
3. Pavel Jícha

Female Halfmoon
1. Pavel Jícha
2. Pavel Jícha
3. Pavel Jícha

Female Veiltail
1. František Baier
2. Monika Životská
3. Veronika Širancová

Female Delta
1. Monika Životská
2. Pavel Jícha
3. Monika Životská

Olympijsky deň 2019


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Veľkonočné tvorivé dielne

Bola sa na nás pozrieť aj TV Severka : https://youtu.be/a-Vi3pK-pgo  

 

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné tvorivé dielne

"Kam počas letných prázdnin"" 2019

Svetový deň vody 2019

Deň Vody

Letný pobytový tábor 2019

Zimná halová liga 3D lukostreľba 2018/19

Novoročný šachový turnaj

  14. januára 2019 sa uskutočnil Novoročný šachový turnaj žiakov.
Na 1. ročníku turnaja sa zúčastnilo 14 súťažiacich, z toho 4 dievčatá. Turnaj sa hral 
švajčiarskym systémom na 7 kôl, s tempom 2 x 15 minút na partiu. 
 
Celkovým víťazom Novoročného turnaja žiakov sa stal  Karol Ľupták, pred Marošom
Koňárom a Patrikom Konárikom. V kategórii dievčat zvíťazila Lenka Hodoňová.
Vecné ceny odovzdala Mgr. Anna Bolčeková, riaditeľka CVČ a vedúci šachového ZÚ:
Ing Ján Sabo.

  Pohoda na turnaji, nadšenie a spokojnosť účastníkov sú zároveň povzbudením do ďalších
tréningov a turnajov.

Kreslenie na sneh

vedúca ZÚ Šikovné ručičky,  Mgr. Mária Poljaková

Vianočný čas 2018

Vianočný čas 2018

14.decembra 2018 si deti, tanečných a speváckych záujmových útvarov CVČ: Straníček, Trasolienky a Teplické sláviky,  pripravili krásny program pre rodičov, starých rodičov a kamarátov. Súčasťou programu bola výstavka prác detí zo záujmového útvaru Šikovné ručičky a tvorivé vianočné dielne, kde si  mohli  deti vyzdobiť medovníček, alebo vyrobiť drobnú ozdobu na vianočný stromček. Prítomní si pozreli aj výstavu Vianočná pohľadnica 2018.

   Ďakujeme rodičom, vedúcim a všetkým prítomným za milú predvianočnú atmosféru.

                                                              Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič nezruší.                                                                                                V novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili.

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozvánka na Vianočnú besiedku

Zimný pretek v halovej 3D-lukostreľbe

10. ročník výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica

 

Športom k priateľstvu

 

Športom k priateľstvu

      30. septembra 2018 Centrum voľného času zorganizovalo športovú aktivitu, ktorou sme
podporili myšlienku Európskeho týždňa športu: „byť aktívny“, teda „#BeActive“, ktorá má
nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. 

      Spolu s deťmi zo ZSP Krzyżowice sme sa stretli v mestečku Zwardoň . Na ihrisku deti
postupne zdolávali: behom prekážkovú dráhu, hod pieskovými vrecúškami na cieľ, hod na
basketbalový kôš, skok z miesta. Priateľský zápas vo futbale dožičil deťom radosť z pohybu
aj z hry. Sedemdesiat detí sa snažilo v súťažiach čo najlepšie uspieť, za odmenu na záver
získali vecné odmeny. Deti si neodnášali zo stretnutia iba zaujímavé ceny, ale aj športové
zážitky a nové priateľstvá.

                                                                                        Mgr.Anna Bolčeková, riaditeľka CVČ

Kde sa rozprávky preberajú k životu - Bojnice 2018

 Kde sa rozprávky preberajú k životu

   Deti turistického a akvaristického záujmového útvaru Centra voľného času navštívili 20.9.2018 Bojnice, mesto určené na relax.
Zámkom prešli so slúžkou Betkou, ktorá za pomoci starých zabudnutých kufríkov pomohla deťom odhaliť minulosť a spoznať bývalých majiteľov zámku.Na svoje si prišli aj v ZOO. Zvieratká sa nám predvádzali, akoby čakali len na nás.
Videli sme aj druhy, ktoré sú na pokraji vymretia a môžeme ich vidieť už iba tu. Slnečný deň v ZOO mal svoje čaro, prežili sme pekné chvíle v jesennej prírode.
Neobišli sme ani akciu Svetlonos v Bojniciach - festival magických tekvíc, deti si užili  tvorivé dielne, živé divadielko a maľovanie na tvár.
Deň ako z rozprávky nám priniesol veľa zážitkov, na ktoré s radosťou spomíname.

Tepličanská 25 2018

__________________________________________________________________________________________

Leto 2018

Centrum voľného času v Tepličke nad Váhom na leto 2018 pripravilo pre deti a mládež
niekoľko táborov.


Denný tábor Tuláčik bol venovaný deťom, ktoré radi cestujú a zároveň milujú vodu a kúpanie.
Prebiehal od 2. júla do 6. júla 2018. Každý deň prišlo okolo 35 – 40 detí.
V Aquaparku v Dolnom Kubíne sme sa tešili s Vodného sveta s ponukou rôznych vodných atrakcií,
využili sme aj vonkajší Fun Park pre deti, už tradične najväčší záujem bol o Aquapark v
Turčianskych Tepliciach s príjemným kúpeľným parkom, stredu sme absolvovali cyklotúru okolo
Vodného diela. Kúpalisko Laura patrilo iba nám, voda bola chladnejšia, ale slnko hrialo a taktiež
krásny výhľad na Skalku. Päťdráhová šmýkačka, malý tobogán, detské šmýkačky sme si užili na
kúpalisku Veronika.
Týždeň nám poskytol pohyb, relax, spoznávanie okolia, ale aj plno zážitkov s kamarátmi, na
ktoré budeme dlho spomínať.

Denný stanový tábor futbalistov

Tento denný letný tábor bol zameraný na rozvíjanie herných činností jednotlivca, herných kom-
binácií a objavovanie futbalového umenia. Malí futbalisti si zlepšili svoje futbalové zručnosti hra-
vou formou pod vedením trénerov. Vyskúšali svoju odvahu a seba obslužné schopnosti v prírodnom

prostredí. Za daždivého počasia využili telocvičňu na rôzne pohybové, loptové hry a odohrali aj
halový turnaj skupín.


Pobytový tábor Podhájska - Radava
Od 23.7. do 28.7. 2018 45 deti a 8 animátorov zažili týždeň plný dobrodružstva, športu, tanca,
zábavy a odvážnych výziev.
Deti si počas týždňa prešli športovými aktivitami rôzneho druhu. Či už ako klasickými
loptovými hrami - futbal, florbal, ale aj netradičnými, ako sú rôzne raketové športy: tenis, stolný
tenis, squash, badminton alebo frisbee. Odvahu detí, ale aj animátorov vyskúšal cesta odvahy pri
krásnej nočnej oblohe a zatmení mesiaca. Na rozptýlenie boli do programu zaradené aj outdoorové
aktivity, kde sa deti orientovali podľa značiek a rébusov v prírode.
Fantáziu a tvorivosť preukázali v tvorivej dielni: z hliny si vymodelovali nádoby, či ozdoby,
táborové tričká si vytvorili sprejmi cez šablónu, alebo fixkami na textil a pre svojich blízkych
zhotovili aj voňavé mydielka.
Pre všetky deti, ktoré milujú tanec a pohyb bol pripravený X-box s tancami a bodmi za úspešné
zatancovanie. Pohodu večera sme prežívali v našom letnom kine s pukancami.
Cieľom celodenného výletu bolo Šúrovo a Ostihom.
Most Mária Valéria v Štúrove poskytol krásny výhľad na baziliku v Ostrihome, pamätník sv.
Štefana, či prístavy, tie výhľady sme si užili aj z výletnej lode Balu.
Podľa reakcií detí sme sa dozvedeli, že v tábore sa cítili dobre, naučili sa nové veci, našli si veľa
nových kamarátov a už sa tešia na ďalší rok.

 

 

 

 

Olympijský deň 2018

25. máj 2018 patril aktivitám Olympijského dňa. Jeho tradičnou súčasťou je Beh
Olympijského dňa. Rôznorodé atletické aktivity zdolávali účastníci po družstvách . Súťažiaci
absolvovali štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, skok do diaľky z miesta
štafetovou formou, odhod z kolien plnou loptou , beh cez frekvenčný rebrík, hod oštepu do kruhu ,
prekážková dráha „Formula“ a preskakovanie olympijských kruhov. Atletické aktivity sprevádzali
sprievodné akcie: futbalový turnaj O pohár priateľstva, ktorý získal družstvo chlapcov zo ZSP
Krzyzowice (PL). Výstavu detských výtvarných prác na tému: Svet akváriových rybičiek si mohli
účastníci pozrieť na výstave Majstrovstvá Európy Guppy Párov 2018 v Športklube v Tepličke nad
Váhom. Do aktivít Olympijského dňa sa zapojilo 150 aktívnych účastníkov.
V posledných rokoch sa Olympijský deň nesie v znamení hesla „Hýb sa, uč sa a objavuj!“ Toto
motto vyjadruje v duchu olympizmu prepojenie športu s kultúrou a výchovou.

(kompletné výsledky nájdeš TU)

 

Veľkonočné práznidny

 

 

 

 

 

Olympijský deň

PROPOZÍCIE OLYMPIJSKĚHO DŇA

___________________________________________________________________________________

Leto s futbalom 2018

Jarné prázdniny 2018

_________________________________________________________________________________

Majstrovstvá Európy Guppy Párov 2018

Príroda pre vodu

 

3D Halovka 2018

_______________________________________________________________________________________________

SVET AKVÁRIOVÝCH RYBIČIEK

________________________________________________________________________________________

Výsledky futbal - prípravka

 

 

 

Výsledky florbal

 

 

Tancovanie na ľudovú nôtu

Podhajska - Radava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basketbalový turnaj

Karneval

Basketbalový turnaj 2017/2018

_____________________________________________________________________________________

Vianočné prázdniny 2017/2018

________________________________________________________________________________

Vianočná pohladnica 2017

_________________________________________________________________________________________-

 

3D Halovka

__________________________________________________________________________________________

Mikulášsky florbal 2017

 

_________________________________________________________________________________________

Turisticko- environmentálny krúžok

______________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________

Jesenné prázdniny

 

_________________________________________________________________________________________________

Európsky týždeň športu

_____________________________________________________________

Zwardoň

_________________________________________________________________________________-

Medzinárodná výstava akvaristiky - Žilina

Detská atletika

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vyjadrenie sústrasti

 

______________________________________________________________________________________________________________________

OFDM 2017

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Tepličianska 3D halovka

 

__________________________________________________________________________________________________________________________-

Výsledky basketbalového turnaja dievčat O pohár starostu obce Teplička nad Váhom

_____________________________________________________________________________________________________

Tepličianska 3D halovka (prihláška)

_________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky 3D halovka

_____________________________________________________________________________________________

Jarné prázdniny

3D halovka

Obec Teplička nad Váhom, CVČ Teplička nad Váhom, LK Varín 3D zorganizovali

v rámci  zimných 3D súťaží ,17.12. 2016 a  25.2.2017, lukostrelecké preteky: Vianočný halový 3d  pretek a Teplčiansku 3D halovku. V telocvični sa súťažilo vo vekových  kategóriach: Deti, Kadet, Senior, Veterán, v divíziach HU, CU, TRLB, TRRB, OL, BB, PBHB, súžažiaci strieľali na zvieratá v životnej veľkosi.Súťaží sa zúčastnilo okolo 100 lukostrelcov z celého Slovenska.

Našu obec reprezentovali:

25.02.2017

Prvé miesto obsadili: Tobias Mrázik - BBK,Deti, Tobiáš Ľupták -TRRB Kadet ,Martin Mintál -TRRB Senior

Druhé miesto obsadili: Filip Mintál - TRRB, deti,Zuzana Gulášová -TRRB Kadet žena

Eugen Majerčík -  HU Senior muž , Ján Mintál - TRRB Senior

Tretie miesto obsadili: Mintál Filip (TRRB – deti)

17.12.2016

Prvé miesto obsadili: Tobias Mrázik - BBK,deti, Mintál Filip - TRRB Deti,Ľupták Tobiáš -TRRB Kadet

 

 
   


Druhé miesto obsadili: Gulášová Zuzana -TRRB Kadet,Olbert Tomáš - TRRB Kadet ,               Tretie miesto obsadili: Strelčík Šimon - TRRB, Olbert Jozef  - TRRB Senior
Tichá Júlia TRRB Kadet  - 4. miesto

Letný pobytový tábor

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Vianočné prázdniny 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Basketbalový turnaj 2016

___________________________________________________________________________________________________________

Vianočný pretek v halovej lukostrelbe

_________________________________________________________________________________________________________

Vianočná pohľadnica

_____________________________________________________________________________________________________

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny v CVČ

 

 

________________________________________________________

Svetový deň vody

___________________________________________________________________________________________________________

Svetový deň vody

 

__________________________________________________________________-

 

 

 

 

Prihláška - tábor

Ponuka letnej prázdninovej činnosti v Centre voľného času, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom

 

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zwardoň

Malebné mestečko Zwardoň bolo miestom stretnutia detí ZSP Krzyżowice a Tepličky
nad Váhom. 30. septembra 2016 nás horská obec uvítala krásnym jesenným počasím.

______________________________________________________________________________________________________________

Tepličanska 25

____________________________________________________________________________________________________

Tuláčik

___________________________________________________________________________________________________________________

Prihláška - tábor Tuláčok

_________________________________________________________________________________________________________________________

Vyvrcholením činnosti Centra voľného času v Tepličke nad Váhom je letný pobytový tábor. V dňoch od 1.8. do 6.8. 2016 sa 51 detí a mládeže sa rekreovalo v prírodnom prostredí obce Podhájska – Radava.

Šport, turistika, kreatívne workshopy, nočná hra,táborová olympiáda, hudobný program, šantenie vo vode, a to všetko s nezabudnuteľnou atmosférou, boli súčasťou programu. Za aktivity, podľa svojho výberu, získavali, „Radavské eurá“, za ktoré si mohli deti vybrať odmenu v našom výklade. Na zvýšenie záujmu o prírodu bol zameraný program v Arboréte Mlyňany, ktorý prebiehal v moduloch: Svet stromov, Tvorivá dieľňa, Prechádzka náučnými chodníkmi. V strede týždňa sme zažili neopakovateľnú atmosféru tropického pásma v najväčšom stredoeurópskom morskom akváriu v Budapešti. Na vlastné oči sme videli exotické zvieratá v ich prirodzenom prostredí, priamo nad hlavami nám plávali tojmetrové žraloky doprevevádzané kolóniou farebných morských rybičiek. Deti a mládež trávili dni plnohodnotne, nuda s nami v lete nehrozí.

Mgr.Anna Bolčeková, riaditeľka CVČ

______________________________________________________________________________________

Letné tancovanie

______________________________________________________________________________________________

Stanový tábor futbalistov

______________________________________________________________________________-

Prázdninová činnosť leto 2017

________________________________________________

Centrum voľného času má vo svojej náplni  aj organizovanie prázdninovej činnosti detí. Centrum voľného času  v Tepličke nad Váhom každoročne organizuje dva typy táborov a to denné a pobytové.

Od 4. júla do 8. júla 2016  sa  40 detí zúčastnilo programu denného tábora Tuláčik.

Výlety boli zamerané na spoznávanie krás okolia Žiliny. Nezabudnuteľné zážitky a trochu voľnosti a samostatnosti deti zažili cestovaním vlakom, ale i  jazdou na bicykli okolo Vodného diela Žilina. Relax a zábavu  pri vode si užili v modernom aquaparku  v meste Dolný Kubín. Atrakcie pod modrou oblohou v liečivej vode nás čakali v Turčianskych Tepliciach. Prechádzku v príjemnom prírodnom prostredí s jazierkom sme si vychutnávali v Rajeckých Tepliciach. Plavecké zručnosti sme zdokonaľovali na Mestskej plavárni v Žiline.

Leto a voda patria k sebe. Voda je živel, ktorá očarí deti bez rozdielu veku. Dopriali sme našim deťom týždeň  potešenia zo šantenia vo vode a dobrodružstva pri cestovaní

________________________________________________________________

 

l__________________________________________________________________________________________________________________________________

Tvorivá dieľna

Mladšie deti - vyrábali sme záložky do knihy vyšívanímOlympijský festival detí a mládeže Slovenska s medzinárodnou účasťou

Centrum voľného času, Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom

zorganizovalo projekt, ktorého vyhlasovateľom je Slovenský olympijský výbor  so svojimi partnermi – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Združením miest a obcí Slovenska, slovenskými samosprávnymi krajmi a Slovenskou asociáciou  športu  na  školách. (pre viac info klikni nižšie)

____________________________________________________________________________________________________________________

Olympijský deň 2016

____________________________________________________________________________________________________

Olympijské festivaly Slovenska 2016

____________________________________________________________________________________________

Fotogaléria

Fotogaléria z lukostreleckého preteku pridaná - Tepličianska25

 

__________________________________________________________________

Medzinárodná výstava akvaristiky v Žiline

Lukostrelecký pretek

 

_________________________________________________________________________________________________________

Čistenie Teplice

__________________________________________________________________________________________________

"Aby sa stal človek veľkým, musí vyhrať zápasy, v ktorých nie je favoritem."

Dievčatá reprezentovali CVČ Teplička nad Váhom v Ostrave,
kde sa v dňoch 24.-27.3.2016 konal 21. ročník medzinárodného basketbalového turnaja
pod názvom Easter Tournament Ostrava 2016. V skupine GIRLS U17 obsadili naše
dievčatá 7. miesto. Turnaja v skupine sa zúčastnili družstvá:

DIEVČATÁ / GIRLS U17 (1999/2000)
1. SBŠ Ostrava (CZE)
2. Szechenyi KA Györ (HUN)
3. Bourges Basket (FRA)
4. Zsíros Akadémia Köbáya (HUN)
5. LUKS Trojka Sieradz (POL)
6. BK SOUŽ Cassovia Košice
7. SG ALBA/BG 20000 Berlin (GER)
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod (CZE)
9.CVČ Teplička nad Váhom (SVK)

 

Video z posledného zápasu si môžte porieť cez nasledujúci link:

https://www.youtube.com/watch?v=AsK7GdUab7U&feature=youtu.be

Za športový zážitok patrí poďakovanie trénerovi Ing. Mariánovi Topoľskému.
Mgr. Anna Bolčeková,
riaditeľka CVČ

__________________________________________________________________________________________________________

21th INTERNATIONAL BASKETBALL TOURNAMENT FOR GIRLS AND BOYS

Informácie o turnaji

_______________________________________________________________________________________________________

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

POBYTOVÝ TÁBOR PODHÁJSKA Miesto: Penzión Podhájska

Tropicarium - Oceanárium v Campona Shoping Center ( potrebný pas)

Termín: od 01.08.2016 do 06.08.2016

Cena: 120,-€, s prihláškou je potrebné odovzdať zálohu: 60€ do 11.03.2016, doplatok do 30.06.2016


V cene je zahrnuté: ubytovanie, 5x denne + pitný režim CVČ prispieva: vstupné, cestovné, materiál, poistenie.

____________________________________________________________

 

Centrum voľného času Vás pozýva na výlet počas jarných prázdnin

ŽIVÁ VODA MODRÁ

Výlet do vodného tunela „ v Modré u Uherského Hradiště“

1.marca 2016, autobusom z Tepličky nad Váhom

 

___________________________________________________________________________________________________________

Jarné prázdniny 2016

_______________________________________________________________________________________________

Valentín

___________________________________________________________________________________

Vianočné prázdniny

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Vyžrebovanie novoročného turnaja v basketbale

_________________________________________________________________________________________________________________

Novoročný turnaj v basketbale dievčat O pohár starostu obce Teplička nad Váhom

________________________________________________________________________________

Jesenné prázdniny

_______________________________________________________________________________________________________________

Mesiac úcty k starším

___________________________________________________________________________________

Medzinárodná mobilita detí a mládeže

_____________________________________________________________________________________________________

ZWARDOŇ, medzinárodná mobilita detí, mládeže a iných osôb

 

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Lukostrelecké preteky

_____________________________________________________________________________________________________________

Ponuka záujmových útvarov

________________________________________________________________________________________________

Orava

__________________________________________________________________________________________

Futbal

____________________________________________________________________________________________________

Vybavenie do tábora

__________________________________________________________________________________________________

Rámcovy program

_________________________________________________________________________________________

Vyhlásenie - tábor

________________________________________________________________________________________________

Olympijský deň 2015

____________________________________________________________________________

Výsledky OD 2015

__________________________________________________________________________________________

Olympijský deň 2015

_______________________________________________________________________________________________

Súťažné športové podujatie

______________________________________________________________________________

Tuláčik - denný letný tábor CVČ

_____________________________________________________________________________

Vítanie jari

___________________________________________________________________________________________________

Enviromentálne aktivity

_______________________________________________________________________________________________

Medzinárodná mobilita detí a mládeže - Zwardoň 2015

__________________________________________________________________________________________________________

Zlaté pásmo bez postupu pre Hrajnôžku

________________________________________________________________________

Jarné prázdniny 2015

____________________________________________________________________________________________________________________

Rekreačné zariadenie TESARE

_______________________________________________________________________________________________________________

ZDE3YT