» Pracovný čas

 

Mgr.Bolčeková Anna
riaditeľka CVČ v Tepličke nad Váhom
Šk. rok 2016-2017

Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva
z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu
činnosť a výchovnú činnosť/základný úväzok/ a času, počas ktorého
pedagogickí zamestnanci vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s
pedagogickou prácou.

Pracovný čas riaditeľa je v súlade so zákonom 553/2003 Z. z.
Doba na pracovisku je podľa výchovnej činnosti a úradných hodín
pre verejnosť.
Pracovná doba do 17,5 hodín týždenne je dopĺňa prácou doma.

YWEzY